Rozdíl mezi historií a dědictvím - Rozdíl Mezi

Rozdíl mezi historií a dědictvím

Hlavní rozdíl - historie vs dědictví

Historie a dědictví jsou dvě slova, která vždy jdou spolu. Historie je studium minulosti a dědictví odkazuje na ceněné objekty a kvality, jako jsou historické budovy a tradice, které byly předány z předchozích generací. Tohle hlavní rozdíl mezi historií a dědictvím.

Co je to historie

Historie je v podstatě studiem minulosti. Říká nám o událostech a událostech, které se odehrály v minulosti. Pojem historie může označovat dějiny lidské rasy, původ civilizace nebo dokonce události spojené s pojetím místa nebo instituce. Každé místo nebo spíše všechno na Zemi má historii. Je to historie, která nám pomáhá určit, jak vznikla určitá věc, jak se v průběhu let vyvinula a co z ní učinilo objekt nebo koncept, který je dnes.

Historie je založena na faktech a důkazech, stejně jako na legendách, mýtech. Ačkoli mýty a legendy nejsou považovány za skutečné události nebo skutečné záznamy o historii, nemohou být pojmenovány jako naprosté lži. Při pohledu na ně lze získat určité zvyky, tradice i informace o minulém způsobu života.


Co je dědictví

Dědictví je vždy spojeno s historií. Dědictví odkazuje na věc, která je předána nebo získána od předchůdce. Tento pojem obecně používáme k označení drahocenných předmětů a vlastností, jako jsou historické budovy a tradice, které byly předány z předchozích generací. Nemůže tedy existovat dědictví bez historie.

Historické artefakty, památky, místa, umění a literaturu považujeme za naše dědictví. Jsou to úspěchy nebo úspěchy našich předků a slouží také jako paměti historie. Kromě toho jsou zvyky a tradice, které jsou pro naši kulturu a komunitu jedinečné, také dědictvím, protože je zdědíme od našich předků. Jsou to lidé, kteří znají historii konkrétního člověka nebo místa, které je schopno ocenit hodnotu památkového místa, budovy nebo artefaktu.


Rozdíl mezi historií a dědictvím

Definice

Dějiny je studium minulých událostí, zejména v oblasti lidských záležitostí

Dědictví odkazuje na cenné předměty a kvality, které byly předány z předchozích generací.

Minulost

Dějiny je minulost jako celek.

Dědictví je připomínkou minulosti.

Oblasti

Dějiny se dívá na počátky civilizací, jejich vývoj atd.

Dědictví je spojen s artefakty, místy, budovami, tradicemi, literaturou atd.


Obrázek: